De waarde en het belang van bewustwording

De waarde en het belang van bewustwording

Gepubliceerd: 5 mei 2024

Onbewuste onbekwaamheid op het gebied van leefstijl en preventie is misschien wel de grootste uitdaging voor de mens in deze tijd. We zijn collectief de laatste 100 jaar ondergedompeld met de industrialisatie, opkomst van digitale technologie, medische technologieën, globalisering van de economie, milieuproblematiek, een enorm snel groeiende voedingsmiddelen industrie, van actief werk naar met name zittend werk, steeds meer stressprikkels in ons dagelijkse leven, explosieve groei van sociale media, enz. enz. Tel daarbij op dat we allemaal niet geleerd hebben gezond te leven en dat de meeste volwassenen zich blijkbaar ongezonde gewoonten aangeleerd hebben, die men door onze breinstructuur maar moeilijk kan veranderen.

Bewustwordingspiramide

Toch weten we nu dat verandering mogelijk is, zo blijkt uit de vele onderzoeken op het gebied van Neuroplasticiteit. Deze vrij jonge wetenschap laat zien dan we aangeleerde leefstijl patronen kunnen veranderen en die onderbewuste automatisch piloot naar onze hand kunnen zetten. Dat vergt in eerste instantie kennis over dat het kan, want de meeste mensen zitten vast in overtuigingen dat hoe ze leven lastig of niet te veranderen is, in hun karakter zit of in de familie. Adequate kennis over bijvoorbeeld de basis van breinologie, leert mensen begrijpen dat ze zelfstandig zogenaamde vastgeroeste patronen en overtuigingen kunnen veranderen.

Tevens heerst er een chronisch tekort aan wat men noemt health literacy, een chronisch kennistekort over wat een gezonde leefstijl nu eigenlijk precies inhoudt. Als dat zo blijft en, zoals in de afgelopen tentallen jaren, toeneemt, dan is het voor mensen onmogelijk om gezondere keuzes te maken, want waar je geen kennis over hebt, kan je niet aanpassen. Er zijn wel waardevolle kennisbronnen beschikbaar zoals Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Voedingscentrum, echter de informatie is versnippert. Gezond leven is een holistisch begrip, dat zeker bewegen, sport, spiertraining en gezonde voeding bevat, misschien zijn dit wel de cruciale fundamenten zelfs. Maar een gezonde leefstijl is breder dan dat zoals gezond slapen, een gezonde mindset, beter omgaan met de overload van stress prikkelt en preventief je eigen interne herstelsysteem activeren. Wat je veel hoort is dat mensen, door de versnipperde informatie, door de bomen het bos niet meer zien en vaak niet weten waarin te geloven of welk advies nu te volgen.

Professionals in de Sport- en Fitness, in het onderwijs, zorg en HR kunnen hierin een belangrijke rol vervullen, als kennishub voor gezonde leefstijl. Als professionals hun basiskennis opwaarderen over duurzaam gezonder leven en healthy lifestyle, healthy ageing, dan kunnen mensen straks in elke regio, elke stad en elke wijk deze waardevolle en cruciale kennis ophalen.

Een belangrijke eerste stap om te nemen als professionals, af te stemmen op de visie. Ben je ervan overtuigd dat jij een rol hebt als inspirator en motivator van gezonder leven?

Als dat zo is, dan is de volgende stap, om hier invulling aan te gaan geven. Dat kan al door bewustwording aan te reiken over gezonder leven. Want dat wat men niet weet, kan men ook niet veranderen. Bewustwording is de basis van gedragsverandering en haalt mensen uit de onbewuste onbekwaamheid. Weet men bijvoorbeeld dat een dagdeel lang zitten ervoor zorgt dat de lever vet aan gaat maken en dat je dat kan beperken door elk dagdeel een beweegmoment te integreren, dan is men sneller geneigd om even een blokje te lopen per dagdeel.

Bewustwording aanreiken kan allereerst zeer eenvoudig, met factsheets en tips, via posters en de socials, je kan het ook een stapje verder trekken met bv doorverwijzen naar leefstijl interventies of zelf leefstijl cursussen en programma’s aanbieden.

Je kan in ieder geval veel meer betekenen voor je cliënten, patiënten, leerlingen, klanten of leden, dan uitsluitend je eigen professie uitoefenen.

Wil jij een volgende stap maken Healthy Lifestyle, Healthy Ageing, check eens de mogelijkheden die Leefstijlclub hiervoor biedt: https://portal.leefstijlclub.nl/professional