500 miljoen nieuwe gevallen van chronische aandoeningen door….. inactiviteit!

500 miljoen nieuwe gevallen van chronische aandoeningen door….. inactiviteit!

Gepubliceerd: 22 februari 2023

Op 5 december publiceerde The Lancet samen met de WHO een nieuw artikel over de kosten van niets doen aan fysieke inactiviteit, naar aanleiding van de recente publicatie van het eerste Global Status Report on Physical Activity. In deze context wordt fysieke inactiviteit gedefinieerd als het niet voldoen aan de aanbevelingen van de WHO.

Volgens Zoe Mullan, hoofdredacteur The Lancet Global Health is inactiviteit een van de belangrijkste oorzaken van wereldwijde sterfte, omdat het een belangrijke risicofactor is voor veel chronische ziekten.

Dr. Ruediger Krech, WHO-directeur van het Departement voor Gezondheidsbevordering, benadrukte het belang van het ontwikkelen van richtlijnen voor betere campagnes voor bevordering van lichaamsbeweging. Er is meer werk nodig om de kosten van inactiviteit op verschillende gebieden van de samenleving te schatten, b.v. de economie, gezondheidsstelsels, duurzaamheid, inclusie en gemeenschappen.

Dr. Fiona Bull, hoofd van de WHO Physical Activity Unit, verklaarde dat er nog veel moet gebeuren, maar dat we op de goede weg zijn. Er is voldoende en sterke wetenschap voorhanden die ondersteunt dat we fysiek actief leven beter moeten stimuleren en promoten. Ze legde uit dat hun Global Status Report echter aantoonde dat de vooruitgang traag en ongelijkmatig is. Van de 29 beleidsindicatoren worden er slechts twee behaald door meer dan driekwart van alle landen.

Dr. Andreia Santos, die ook aan het Global Status Report werkte, legde vervolgens uit dat er nu een nieuw prijskaartje aan hangt als we niets doen. Naar schatting zullen er tegen 2030 ongeveer 500 miljoen nieuwe gevallen van chronische ziekten en psychische problemen bijkomen door inactiviteit, wat wereldwijd ongeveer $ 27 miljard per jaar zal kosten.

Het doel van dit artikel was om een ​​globale schatting te geven van de directe kosten van de diagnose en behandeling van ziekten als gevolg van lichamelijke inactiviteit op gezondheidssystemen. Het hebben van een duidelijke schatting van de kosten versterkt de behoefte om meer te doen aan stimulering en promotie van een actieve leefstijl.

Bronnen: