Europees ‘leefstijl als medicijn’ kenniscentrum en academie in ontwikkeling!

Europees ‘leefstijl als medicijn’ kenniscentrum en academie in ontwikkeling!

Gepubliceerd: 23 april 2020

De mate van fysieke inactiviteit van burgers in de EU blijft onaanvaardbaar hoog. 47% van de EU-burgers doet helemaal niet aan sport (Eurobarometer 2017). De boodschap over het belang van sport en lichamelijke activiteit voor de gezondheid en het welzijn van een individu is nog steeds niet doorgedrongen tot de EU-bevolking. Meer en meer Europeanen eten ongezond en lijden chronisch aan stress. In de afgelopen 50 tot 70 jaar hebben meerdere generaties onvoldoende kennis meegekregen over de gezondheids- en preventierichtlijnen die nu bekend zijn (volgens de WHO lijdt 9 op de 10 Europeanen aan een gebrek aan Health Literacy), dus het is tijd voor een kennisupdate. Niet alleen voor de consument, maar zeker ook voor professionals, binnen o.a. gezondheidszorg, sport en leefstijl, die met consumenten werken.

Europese leefstijl als medicijn kenniscentrum

Met ondersteuning van de Europese Unie wordt er nu een ‘Leefstijl als medicijn’ kenniscentrum en academie opgericht en ontwikkeld, om sport- en leefstijl-organisaties, professionals, vrijwilligers, maar ook geïnteresseerde consumenten, kennis en hulpmiddelen aan te reiken en meer inzicht te geven over de preventieve en gezondheid bevorderende voordelen van lichamelijke activiteit, gezond eten, mentale fitheid en een gezonde levensstijl. Er wordt een onderwijsstandaard ontwikkeld voor een ‘Gezond Leven promotor’ op niveau EQF 2 en dit wordt gekoppeld aan een  gratis consumenten levensstijlplatform en ‘Gezond Leven promotor’ video e-learning programma. Hierin wordt de huidige wetenschappelijke stand van zaken op gebied van gezond bewegen, gezonde voeding en mentale fitheid vanuit o.a. de WHO en de Gezondheidsraad vertaald naar een toolbox voor professionals en een video/documentaire reeks voor professionals en consumenten.

In het New Health project wordt tevens de meest recente kennis vanuit de Gecombineerde Leefstijl Interventie en Leefstijlgeneeskunde opgenomen. De ‘Gezond Leven promotor’  kan een sportprofessional, zorgprofessional, docent zijn, maar ook een gemeenschapswerker, lid van een sportorganisatie of vrijwilliger.

Het programma biedt de essentiële inzichten en kennis aan over gezond eten, sporten, mentale fitheid en de risico's van ongezond leven. Er wordt een Europees netwerk van ‘Gezond Leven promotor’ opgezet en het programma komt beschikbaar in 7 talen. Op deze manier wil het New Health projectteam ervoor zorgen dat de kennis van o.a. de WHO en de Gezondheidsraad over gezond bewegen en gezond eten, maar ook de kennis over positieve gezondheid en gedragsverandering, bekend is en wordt toegepast, door heel Europa.

De project coördinator is Stichting Nieuwe Gezondheid Nederland, partners zijn Sport Sciences School of Rio Maior (ESDRM) Portugal, Europe Active België, Lithuanian Association of Health and Fitness Clubs Litouwen, Fitness federation België, Association Europea Deporte, Ejercicio Y Salud (AEDESA) Spanje en Comenius University (Faculty of Phycical Education and Sports) Slowakia.

Het Expert panel is; European Network of Sport Education (ENSE) Oostenrijk, Movisie Nederland, Kenniscentrum Sport Nederland (KCSportNL) Nederland, NL Actief Nederland en Jan Middelkamp Nederland.

De projectgroep zoekt de samenwerking met koepelorganisaties van professionals en vrijwilligers, die het programma, dat gratis wordt aangeboden, onder de aandacht willen brengen van hun achterban. Geïnteresseerde organisaties kunnen mailen naar onderstaande e-mail adres.

Dit programma wordt ondersteund door het Erasmus + programma van de Europese Unie.

Project informatiehttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

De projectwebsite: www.new-health.eu

Stichting Nieuwe Gezondheid
Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Nederland)
+31 (0)495-533229
info@new-health.eu