Leefstijl- en MindSWITCH methodiek

Leefstijl- en MindSWITCH methodiek

Gepubliceerd: 27 april 2023

Creëer je eigen leefstijl kompas!

Gezonder leven en meer genieten, wie wil dat nou niet? Maar hoe pak je dat dan aan als je dat op dit moment nog niet helemaal of helemaal niet voelt? In de afgelopen 40 jaar is de methodiek die wij gebruiken in MindSWITCH coaching, in workshops, presentaties, trainingen en opleidingen, steeds weer aangescherpt en aangevuld en zo heeft zich een methodiek voor leefstijl en mindSWITCH ontwikkeld. In het boek ‘Je brein als medicijn, hoe doe je dat?’’ is de achtergrond van deze methodiek omschreven. In dit artikel is de methodiek compact samengevat.

Gezonder leven, een gezonde positieve mindset, goed om kunnen gaan met stress, leven vanuit rust en ontspanning, bewust met ons lijf omgaan, genieten van het leven, we krijgen het (nog) niet allemaal aangeleerd helaas. Velen zullen het al gedeeltelijk doen, sommigen al volledig. Velen hebben echter onbewust een ongezond leefstijl en ongezond mindset-patroon aangeleerd. Hoe dat zich verder ontwikkelt en hoe we dat onbewust in stand houden, heb je in dit boek kunnen lezen. Jij bent een van de bewuste mensen die hier werk van wil maken of er al lang mee bezig is, anders had je dit stuk waarschijnlijk niet gelezen.

Vanaf 1984 ben ik leergierig op zoek gegaan en ben ik de kennis die in dit boek opgetekend is, vanuit ons leefstijlcentrum in leefstijlcoaching, in ons afslank- en healthy ageing-programma en in bedrijven in de praktijk gaan toepassen, met fantastische resultaten. Die aanpak heeft zich ontwikkeld tot een methodiek van 4 fasen en 9 stappen.

De Leefstijl- en mindSWITCH-methodiek is op te splitsen in deze 4 fasen en 9 stappen;

 • Fase 1: Essentiële leefstijlinzichten en breinologie
  • Stap 1: Kennis is macht!
  • Stap 2: Keuze maken!
 • Fase 2: Herkennen en mentale rust
  • Stap 3: Wat belemmert of beperkt je initiatief?
  • Stap 4: Herkennen, betrappen
  • Stap 5: Acceptatie, het is zoals het is!
  • Stap 6: Parasympathisch leven
 • Fase 3: De wilsgedachte en de stem van het hart
  • Stap 7: Hoe ben je echt, wat wil je zijn?
 • Fase 4: Bewust positieve zelfconditionering
  • Stap 8: Stel een trigger- en zelfconditioneringsplan op!
  • Stap 9: Consistent en delen

‘Loskomen van onze conditionering (en van die “monkey mind”) en leven vanuit onze pure essentie!’

De Leefstijl- en MindSWITCH-methodiek

Ter inleiding nog eerst even de essentie van deze methode. Het loskomen van onze conditionering (en van die ‘monkey mind’) en leven vanuit ons pure bewustzijn en hart, dat is de doelstelling waarmee het boek ‘Je brein als medicijn, hoe doe je dat?’ geschreven is en waarom dit vervolgens in een stappenplan en methodiek is vertaald. Bewustwording (fase 1-stap 1) leidt er in de meeste, zo niet alle gevallen toe dat we bewuste keuzes gaan maken (fase 1-stap 2). Bij het toepassen van die keuzes kunnen we dan stuiten op interne weerstand, vanuit onze conditionering en ons ego en het herkennen en accepteren hiervan (fase 2, stap 3, 4 en 5) is de sleutel naar verandering. De bewustwording van het ‘zelf’, je ongeconditioneerde ‘ik’, en het hiervoor dagelijks in de praktijk brengen van mentale rust (fase 2, stap 6) is een voorwaarde om je geconditioneerde denken gemakkelijker te herkennen en je ‘wilsgedachten’ en ‘de stem van je hart’ meer te laten horen (fase 3, stap 7). Weet je wat je wilt en wilt veranderen, dan begint de bewust positieve zelfconditionering (fase 4), oftewel het bewuster leven en je toekomst zelf inkleuren.

Ik wil nog even speciaal stilstaan bij fase 2, stap 6. Het parasympathisch leven heeft een biochemische component die cruciaal is voor een goede gezondheid. Dit heeft, zoals je wellicht wel begrepen hebt, echter ook een persoonlijke ontwikkelingskant, door velen ook wel spirituele ontwikkeling genoemd. De oefeningen om dat parasympathische zenuwstelsel te activeren zijn namelijk ook de oefeningen om los te komen van onze conditionering en terug te komen bij de essentie van ons ‘zijn’. Laat je niet misleiden door taal, formulering of overtuigingen waar je wenkbrauwen van gaan fronsen. Gebruik je de inzichten niet om dat laatste in jezelf te ontwikkelen, gebruik ze dan gewoon om elke dag je gezondheid een positieve impuls te geven, puur alleen met je aandacht en bewuste denken en voelen. Gebruik hiervoor dagelijks de ‘brein als medicijn-richtlijn’ van hoofdstuk 10 van het boek ‘Je brein als medicijn, hoe doe je dat?’.

Onderstaande methodiek is er niet een die door iedereen stap voor stap kan of moet worden gevolgd. Ik heb ervaren dat de 4 fasen nagenoeg altijd waardevol en doorslaggevend zijn, maar dat de onderliggende stappen per persoon afwijken en helemaal afhankelijk zijn van de situatie, wensen, doelen, ervaringen en overtuigingen van het individu.

Fase 1: Essentiële leefstijlinzichten en breinologie

Stap 1: Kennis is macht!

 1. Kennis van de essentiële inzichten van actief leven en gezonde voeding. Lees eventueel de boeken Bewegen als medicijn, hoe doe je dat? en Voeding als medicijn, hoe doe je dat? Verdiep je in ieder geval in het thema dat je wilt ontwikkelen of verbeteren, want kennis is kracht en macht.
 2. Hoe werkt ons brein, wat is conditionering, hoe ontwikkelt zich een gefixeerde mindset en hoe kunnen we die omvormen naar een groei-mindset? Kennis over de werking van ons brein maakt ons bewuster van onze mogelijkheden en geeft ons meer eigen regie.
 3. Wil je weten op welk vlak je in je leefstijl verbeteringen kunt aanbrengen, doe dan de leefstijlscan op www.leefstijlclub.nl.

Kennis is bewustwording en kracht!

Stap 2: Keuze maken!

 1. Wat zijn je grootste uitdagingen op dit moment in je leven? Dat kan zijn op het gebied van leefstijl, maar zou ook kunnen op het gebied van carrière, relatie, persoonlijkheid, eigenwaarde, emotionele controle, enz.
 2. Welke zou je graag willen veranderen of verbeteren? Kies een leefstijl- of persoonlijk ontwikkelingsaspect dat je wil verbeteren.
 3. Wat wil je op dit vlak bereiken, waar wil je naartoe, bedenk hoe je dat aan zou kunnen pakken.
 4. Leg de lat niet te hoog, jij moet er volledig vertrouwen in hebben dat je het kunt. Is dat nog niet het geval, maak de stappen dan kleiner.
 5. Begin je gewenste leefstijl- of persoonlijk ontwikkelingsaspect toe te passen in je dagelijkse leven.

Fase 2: Herkennen en mentale rust

Stap 3: Wat belemmert of beperkt je initiatief?

 1. Welke beperkingen/belemmeringen (negatieve overtuigingen en gefixeerde mindset-gedachten en -uitspraken) kom je tegen, als je met de uitslag van stap 2 aan de slag gaat, waardoor aanpassen/verbeteren moeilijk is of zelfs niet lukt?
 2. Lees deel 2 (hoofdstuk 2 t/m 5) van het boek ‘Je brein als medicijn, hoe doe je dat?’ een keer aandachtig om het functioneren van je brein en gedrag nog beter te begrijpen.

Stap 4: Herkennen, betrappen

 1. Betrap jezelf telkens als je een gefixeerde mindset-gedachte hebt of -uitspraak doet, sta er bij stil! Dit is een keerpunt in ieders leven. Alles waar we ons niet bewust van zijn, kunnen we niet veranderen.
 2. Stel jezelf de vragen: Ben ik dat? Is dat werkelijk van mij of is dat aangeleerd? Wil ik deze gedachten de rest van mijn leven met mij meedragen?
 3. Blijf belemmerende en/of beperkende gedachten en uitspraken, die verandering/aanpassing in de weg staan, onderzoeken en registreren.

Stap 5: Acceptatie, het is zoals het is!

 1. Accepteer dat het leven is gelopen zoals het is gelopen, met al zijn ups en downs.
 2. Herken je de verdediging van het ego en misschien zelfs je ‘ego-slachtofferrol’ in de argumenten?
 3. Accepteer dat de belemmerende gedachten en uitspraken bij je verleden horen, ben er dankbaar voor dat je ze geleerd hebt en neem er dankbaar afscheid van.
 4. Blijf bewust van de momenten dat je dergelijke uitspraken doet of gedachten hebt en sta er even bij stil. Stop bij elke negatieve of belemmerende gedachte en haal even diep adem.

Stap 6: Parasympathisch leven

 1. Start parallel hieraan met dagelijkse bewust in het NU, ademhaling, mindfulness en meditatieoefeningen.
 2. Het oefenen hierin kun je niet fout doen, want elke keer als je een oefening doet, kom je even los van je ‘monkey mind’ en dat is waardevol.
 3. Voeg eventueel aan het eind van de oefening je ontwikkelpunt toe. Wat wil je verbeteren of versterken, welke affirmatie hoort hier bij, in welke context wil je dat toepassen (visualiseren) en wat brengt je dat, hoe voelt dat als je dat toepast?
 4. Lees de hoofdstukken 7 en 10 van het boek ‘Je brein als medicijn, hoe doe je dat?’ eens goed door, activeer elke dag zo vaak mogelijk je parasympathische zenuwstelsel en pas de ‘brein als medicijn-richtlijn’ dagelijks vele malen toe.

Fase 3: De wilsgedachte en de stem van het hart

Stap 7: Hoe ben je echt, wat wil je zijn?

 1. Stel jezelf de vraag, wat wil ik met die belemmerende gedachten en uitspraken, hoe wil ik denken, waar wil ik mezelf naartoe ontwikkelen, wat heb ik hiervoor nodig, wie ben ik zonder die beperkende gedachten/uitspraken? Luister naar de stem van je hart en maak connectie met je pure bewustzijn!
 2. Formuleer helder wat je ermee wilt en hoe je dat wilt gaan doen en neem die heldere formulering dagelijks mee in je mentale ontspannings- en ontwikkelingsoefening, door er na de oefening over na te denken, alsof het al zo is.
 3. Formuleer de doelstelling positief, waar je naar toe wilt, niet waar je van weg wilt of wat je minder wilt.

Fase 4: Bewust positieve zelfconditionering

Stap 8: Stel een trigger- en zelfconditioneringsplan op!

 1. Help jezelf elke dag, in ieder geval de eerste 60 dagen, herinneren aan je aanpassing/verandering/toepassing met triggers, zelf/omgeving nudging, door erover te schrijven en te praten, erover te leren en te lezen, het samen te doen met iemand, enz.
 2. Gebruik dagelijks affirmaties, visualisatie en invoeloefeningen die een positieve bijdrage leveren aan de richting waar je naar toe wilt.
 3. Beloon jezelf regelmatig voor je inzet.
 4. Ben er dagelijks dankbaar voor dat je je hiervan bewust bent geworden en dat je de kracht hebt om dit toe te passen.

Fase 9: Consistent en delen

 1. Pas de aanpassing/verandering consistent toe, zodat deze zich kan gaan verankeren in je onderbewustzijn.
 2. Met wie kan je dit delen, wie kan je helpen gezonder te leven? Let op, iemand moet er wel voor openstaan, want iemand die niet wil veranderen of niet zijn/haar leefstijl wil verbeteren, wil er ook niks over horen.

Creëer je eigen leefstijl kompas!

Wat kan ik hiermee?

Op welk vlak je je ook wilt ontwikkelen, wat je ook wilt veranderen in je leven of welke doelen je ook wilt bereiken, deze methodiek versnelt je ontwikkeling en vergroot de kans om je doelen te bereiken. Tevens zal deze methodiek ervoor zorgen dat je doelen zijn afgestemd op dat wat je in het diepste van je zijn daadwerkelijk wilt en bent en zet een ontwikkeling in gang om steeds puurder te leven en losser te komen van je geconditioneerde patronen.

Kleur je leven zelf in en laat het niet inkleuren door je omgeving en je verleden!

John van Heel

Mei 2023