Sportende Nederlanders te weinig kennis over de beweegrichtlijnen!

Sportende Nederlanders te weinig kennis over de beweegrichtlijnen!

Gepubliceerd: 15 februari 2021

58,5% van de sportende 50 plussers heeft onvoldoende kennis van de nieuwe beweegrichtlijn, dat blijkt uit een onderzoek, dat in december 2020 is uitgevoerd door Jordy van Bolderen en Wessel Adriaens in opdracht van Life Style Vitae Leefstijlclub te Weert.

Het onderzoek telde in totaal 304 deelnemers. Alle deelnemers hebben een leeftijd van 50 jaar en ouder en sporten wekelijks. Het is erg opvallend dat de deelnemers wel actief bezig zijn in sport en werken aan hun gezondheid, maar dat meer dan de helft niet bekend is met de huidige beweegrichtlijnen, zoals de Gezondheidsraad deze in 2017 omschreven heeft.

De Gezondheidsraad adviseerde in de Beweegrichtlijn 2017 het volgende op gebied van bewegen, sport en spiertraining;

  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
  • Voorkom veel stilzitten.
  • Bewegen is goed, maar meer bewegen is beter.

Naast de kennis over de beweegrichtlijnen is er ook onderzocht of de deelnemers wel voldoen aan deze richtlijn. 93% van de deelnemers geeft aan wel te voldoen aan de richtlijn van minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning. 75% van de deelnemers geeft aan minstens 2x per week aan spier- en botversterkende oefeningen te doen, gecombineerd met balansoefeningen.

Te weinig kennis

Naast deze gegevens is er in het onderzoek ook geanalyseerd dat 48% (N=146) van de deelnemers niet bekend is met sarcopenie, welke kennisbehoefte de deelnemers hebben over het onderwerp bewegen en op welke manier deze informatie het beste kan worden aangereikt.

De onderzoekers gaan naar aanleiding van deze resultaten een informatieboekje ontwikkelen om de kennisbehoefte van de deelnemers aan te reiken.

Wil jij meer weten over het onderzoek, stuur dan een e-mail naar jordy.vanbolderen@gmail.com

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2017/08/22/beweegrichtlijnen-2017