Bewegen als medicijn, hoe doe je dat als professional?

Bewegen als medicijn, hoe doe je dat als professional?

Gepubliceerd: 11 november 2019

Er wordt veel over gesproken en nog meer over gepubliceerd. We moeten gezonder gaan leven anders blijven de zorgpremies stijgen en gaan onze kinderen daar nog meer last van krijgen dan wij, elke generatie erger. Bovendien is al lang wetenschappelijk aangetoond dat het anders kan, dat we veel, zo niet de meeste, chronische aandoeningen kunnen voorkomen door gezonder te leven. Maar we doen het collectief niet, of in ieder geval niet voldoende om de overgewicht, obesitas, sarcopenie en diabetes epidemieën af te remmen, laat staan om te keren. Hoe kunnen we de tij keren en hoe kan je als professional je steentje bijdragen aan een gezondere toekomst?

De uitdagingen

Een van de grootste uitdagingen waar we voor staan is het grote gebrek aan kennis op gebied van gezond leven, bij particulieren, maar ook bij professionals. De World Health Organisatie geeft aan dat zelfs 9 op de 10 mensen in westerse landen leiden aan een gebrek aan ‘health literacy’, ofwel kennis en vaardigheden om gezond te leven en de juiste weg te vinden op het gebied van preventie en zorg. Ten eerste is het zogenaamde ‘Leefstijl als medicijn recept’ nog maar pas bekend in de vorm van de Gezondheidsraad voedingsrichtlijn en beweegrichtlijn. Dat betekent dat een aantal generaties die kennis geheel niet mee hebben gekregen en daardoor ook niet de mogelijkheid hebben om bewust volgens deze richtlijnen te leven. Ten tweede is het zo dat als we eenmaal een bepaalde leefstijl aangeleerd hebben, onze breinstructuur ervoor zorgt dat we daar maar moeilijk vanaf stappen. Als fundament hebben we daar eerst inzicht en kennis voor nodig en vervolgens hebben velen een stukje mentale ondersteuning nodig om door persoonlijke belemmeringen heen te breken.

Inzicht/kennis en ondersteuning

Voor het overbrengen van het inzicht en de kennis over Leefstijl als medicijn. Daar komt de professional om de hoek kijken. Bewustwording begint bij geïnformeerd worden. Niet alleen met tips, maar ook met het ‘waarom’ achter de tips. Met professionals bedoel ik mensen die mensen leren, adviseren, behandelen, coachen, ondersteunen en begeleiden. Dat is dus niet alleen de praktijk ondersteuner en de huisarts, maar ook de diëtist, leerkracht, fysiotherapeut, personal trainer, bedrijfsarts, gewichtsconsulent, pedagogisch medewerker, manueel therapeut, zorgmedewerker, enz. Als je dagelijks met mensen werkt, dan kan je een belangrijke bijdrage leveren aan de leef kwaliteit en gezondheid van die mensen. Je bent dagelijks met mensen bezig en met een klein beetje extra inzicht, bijvoorbeeld over de 7 essentiële inzichten van Bewegen als medicijn, kan je mensen wellicht inspireren om iets actiever te leven.

Hoe gaat het met u en beweegt u wel elke dag?

Wetenschappelijk zijn we het er al lang over eens, we zitten te veel en bewegen te weinig. Dagelijks recreatief bewegen is een van de belangrijkste fundamentele activiteiten om ons lichaam fit en gezond te houden. De invloed van elk dagdeel een beweegmoment is significant. Als alle professionals regelmatig aan hun patiënt/client/lid/klant/leerling zouden vragen ‘Hoe gaat het met u en beweegt u wel elke dag?’, dan brengen we samen het thema preventie al onder de aandacht. Vergaar je als professional wat extra kennis over de 7 essentiële inzichten en sta je open om praktische tools in je praktijk te gebruiken over Bewegen als medicijn, hoe doe je dat?, dan kunnen we samen een preventie beweging op gang brengen.