Nationale preventie bewegen van start!

Nationale preventie bewegen van start!

Gepubliceerd: 11 november 2019

Leefstijl is medicijn, tenminste, leefstijl kan medicijn zijn, maar het kan ook de grote ziekmaker zijn. Wij, mensen die leven in westerse landen, zijn ons over het algemeen nog onvoldoende bewust van hoe leefstijl als medicijn optimaal toe te passen. Niet alleen burgers hebben dat probleem, omdat de wetenschappelijk gevalideerde informatie over leefstijl als medicijn nog zeer recent is. Ook professionals die mensen (jeugd, volwassenen en ouderen) adviseren, behandelen, coachen of begeleiden, hebben de actuele kennis over leefstijl als medicijn nog niet tussen de oren. Toch ligt er een sleutelrol weggelegd bij professionals, om een omslag te creëren naar collectieve toepassing van dat nu bekende ‘leefstijl- en preventie recept’.

De World Health Organisatie (WHO) en de Gezondheidsraad zijn er duidelijk over, het ‘recept’ voor gezond leven, gezond bewegen en gezonde voeding is onderzocht en gevalideerd. Dit ‘recept’ is tevens omgezet in duidelijke richtlijnen, die elke professional gemakkelijk en laagdrempelig toe kan passen. De ene professional heeft daar misschien maar 1 tot 2 minuten per keer de tijd voor, deze professionals hebben duidelijke bewustwordingsinformatie nodig om mee te kunnen geven. Professionals die meer tijd hebben, kunnen tools gebruiken om bijvoorbeeld binnen 5 of 10 minuten een persoonlijke analyse te maken met een patiënt, cliënt, leerling of klant/lid. Dan heb je ook nog de ambassadeurs, die zich ook willen inzetten om leefstijl als medicijn in de regio uit te dragen, zij hebben hier o.a. social-media materialen voor nodig.

Bewustwording, toolbox en Social media dossier

Nieuwe Gezondheid heeft zich de afgelopen jaren gebogen over wat professionals nodig hebben, om leefstijl als medicijn toe te kunnen passen bij de eigen achterban. Allereerst heeft de professional zelf achtergrond informatie nodig, wat zeggen de WHO en de Gezondheidsraad en welke research ligt daar achter. Daarvoor heeft Nieuwe Gezondheid een achtergrondinformatie toolbox over samengesteld. Voor de professional die bij wil dragen aan bewustwording van de achterban is er een bewustwordingsmaterialen toolbox ontwikkeld, boordevol factsheets en inspiratie posters, om in de eigen praktijk te gebruiken. Voor de professional die de toepassing van leefstijl als medicijn een stapje verder wil brengen, is er een heuse praktijk toolbox ontwikkeld, met gemakkelijk en laagdrempelig toe te passen tools, zoals een beweeganalyse en beweegplan. Voor de ambassadeur, die Leefstijl als medicijn uit wil dragen in de regio, biedt Nieuwe Gezondheid een social media toolbox, boordevol leuke en prikkelende afbeeldingen, om mensen uit te nodigen gezonder te leven.

Preventie bewegen van start!

In de maanden september en oktober van 2019 is Nieuwe Gezondheid aan de slag gegaan met het verbinden van partners, die de visie delen van Leefstijl als medicijn. Ook is hard gewerkt aan de toolbox, in fase 1 geheel gericht op Bewegen als medicijn. Voeding en je brein als medicijn, worden in 2020 toegevoegd. De toolbox voor professionals is gereed en beschikbaar, inclusief toepassingshandleidingen. Professionals in welke sector dan ook zoals zorg, onderwijs, sport, overheid en welzijn, kunnen zich vanaf nu gratis registreren voor de Bewegen als medicijn bewustwordingstoolbox.

Preventie netwerk 2020

Om maatschappelijk een switch naar preventie te maken, zijn grote groepen professionals nodig in alle sectoren. Dan spreken we over huisartsen, praktijk ondersteuners, pedagogisch medewerkers, specialisten, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, gewichtsconsulenten, personal trainers, fitnesstrainers, sportbegeleiders en trainers, leerkrachten, WMO consulenten, leefstijlcoaches, HR medewerkers, bedrijfsartsen, combinatie functionarissen, buurtsportcoaches, enz. Als al deze professionals basisinzicht hebben in de essentiële inzichten van leefstijl als medicijn en tools ter beschikking hebben om de leefstijl thema’s ook bespreekbaar te maken in Jip en Janneke taal, dan kunnen we samen een trendbreuk creëren in de toename van o.a. overgewicht en diabetes, maar waarschijnlijk ook in het terugdringen van de risico’s voor bijna alle chronische aandoeningen. Samen bouwen aan een gezondere toekomst voor onszelf, maar zeker voor de opgroeiende jeugd.

Onze ambitie voor 2019 is om 20.000 professionals en particulieren te verbinden. De doelstelling voor 2020 is om dit aantal te verdubbelen.