Door voldoende bewegen, voeding en spieroefeningen meer kans op behandeling!

Door voldoende bewegen, voeding en spieroefeningen meer kans op behandeling!

Gepubliceerd: 27 augustus 2020

Hoe wordt bepaald of een IC opname nog waardevol/zinvol is?

Uit de ervaringen met een dreigende tekort aan ic bedden tijdens de covid 19 crisis in het voorjaar en bij een al toenemende vraag aan ziekenhuis/ic bedden is de discussie actueel geworden en wordt die nu ook publiekelijk gevoerd, wanneer mensen geweigerd worden voor opname ic en op welke criteria. Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care noemde leeftijd als een criterium. De politiek die de maatschappelijk onrust zag aankomen verwierp dit meteen. Men is dus zoekende naar een algemeen aanvaarde criteria waarop besloten kan worden of iemand wel of niet in aanmerking komt voor opname op de IC.

In medische publicaties wordt nu de Clinical Frailty Scale (Rockwood 2007) als meetinstrument naar voren geschoven, waarmee een ordening in kwetsbaarheid en tevens zinvolheid van opname in ziekenhuis en opname op de IC gemaakt zou kunnen worden. Dit is een instrument wat uitsluitend tijdens een crisis ingezet zal worden, waarbij er geen IC opname capaciteit meer is. ‘Het wordt in deze situatie belangrijk bij potentiële IC opnames om de combinatie van het onderliggend lijden mét de aandoening waarvoor de patiënt op de IC opgenomen zou moeten worden, te wegen’, zo vermeld het draaiboek pandemie deel 1, versie mei 2020 van de Nederlandse Vereniging voor intensive care.

Het doel van dit instrument is patiënten indelen op basis van een klinische inschatting van de overlevingskansen. Deze inschatting wordt gemaakt door intensivisten. Het instrument maakt het mogelijk om verantwoord keuzes te maken dat patiënten met een grote kans op overleven en patiënten met een kleine maar reële kans worden opgenomen op de IC en dat patiënten met nauwelijks kans op overleven niet meer worden opgenomen op de IC.

Momenteel zeggen de publicaties het volgende over de uitslagen en interpretatie van dit instrument;

  • Schaal 1, 2 en 3: IC opname is zinvol
  • Schaal 4, 5 en 6: IC opname trial
  • Schaal 7, 8 en 9: IC opname zinloos

Afbeelding

De exclusiecriteria voor IC opname geven aan dat patiënten met een hoge biologische leeftijd en daardoor een beperkte prognose, hieronder vallen patiënten met een Clinical Frailty Scale (CFS) 6, 7, 8 of 9, dus mensen van 65 jaar en ouder met een score van schaal 6 of hoger niet meer in aanmerking komen voor een IC bed tijdens een pandemie waarbij crisiszorg door de minister is uitgeroepen.

Uit bovenstaand blijkt des te meer hoe belangrijk het is om sarcopenie middels bewegen, voeding en spieroefeningen te bestrijden. Niet alleen om oud te kunnen worden, lang gezond oud te zijn maar ook om in geval van crisis in aanmerking te blijven komen voor de noodzakelijk behandelingen.

Erik van Overbeek

https://nvic.nl/draaiboek-pandemie-deel-1-versie-20

Afbeelding 2