Persoonlijke leefstijl- en preventie revolutie 2022 – deel 2

Persoonlijke leefstijl- en preventie revolutie 2022 – deel 2

Gepubliceerd: 20 december 2021

Wat is jouw beweegdoel?

Minder ziekte, minder blessures, een fitter lijf, beter slapen, hogere kwaliteit van leven, het zal vanuit ons eigen initiatief moeten komen, want de kans dat we gezond hebben leren leven en dat we positief gezond gestimuleerd worden om gezonde keuzes te maken vanuit de omgeving of media is nihil. Toch weten we dat we met leefstijl 7 tot 10 kwalitatieve jaren aan ons leven toe kunnen voegen en dat we het aantal ziektejaren aan het eind van ons leven met 10 tot 15 jaar kunnen beperken. Hoe dat aan te pakken? Dat is precies waar dit Leefstijl- en preventie revolutie programma over gaat. We reiken de benodigde inzichten en bewustwording aan, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze bijdragen aan een duurzaam gezondere leefstijl. Ook maken we ze klein, geen enorme veranderingen, maar meer kleine overdenkingen en stapjes, zodat je ze gemakkelijk in je leefstijl kan integreren en vooral ook vast kan blijven houden, want daar komt uiteindelijk het resultaat vandaan, van het structureel blijven toepassen van gezond gedrag.

Deze week staat het thema ‘BEWEEGDOEL’ centraal!

Actiever en gezonder leven start al bij een ommetje. In deel 1 hebben we het gehad over elk dagdeel bewegen, wat een ideale onderbreking is van het langdurige zitten dat we over het algemeen teveel doen. De eerste stap naar die actievere leefstijl is bewustwording zodat we weten wat belangrijk is en welke activiteiten passen bij dat wat wij willen bereiken. Als tweede is het van belang hier een concreet doel in te stellen. Het doel stellen is een op zich staande doorslaggevende factor naar gezonder leven, omdat we door na te denken over het doel, automatisch gaan nadenken hoe, waar en hoelang dit in te passen in ons dagelijkse leefpatroon. Een beweegdoel kan op twee manieren bekeken worden. Allereerst, wat wil ik bereiken met meer bewegen, sporten of spiertraining. Afvallen, een sterkere rug, minder problemen met diabetes, meer conditie, beter slapen, een fitter gevoel, om maar een paar doelstellingen te benoemen. Weet je wat je wil bereiken, dan wordt het gemakkelijker om te bepalen wat je ervoor moet doen en het geeft een positieve impuls aan je motivatie. Een tweede manier om beweegdoel te bepalen is, hoe vaak en hoelang per week je daadwerkelijk aan de slag gaat met welke activiteit. Wil je meer gaan wandelen of fietsen, is dat dan 3 keer per week voor een uur of wil je eerst met een keer per week starten voor 10 minuten. Hoe concreter je doel, des te hoger je motivatie om ermee aan de slag te gaan. Leg de lat niet te hoog, beter gematigd beginnen en dan door blijven zetten dan hoog insteken en na twee weken opgeven.

Een gezondere leefstijl kan vandaag starten. Bepaal waarom je meer wil bewegen, wat je wil gaan doen, hoe vaak en wanneer per week en hoe lang per keer. Plan de activiteiten meteen in je agenda en kijk eens of je dit met iemand samen kan gaan doen.

Laat ons niet wachten op een gezondere omgeving, op de volgende campagne vanuit de overheid of op de volgende beweegrichtlijn, laat ons een persoonlijke leefstijl- en preventie revolutie starten, nu meteen, met slechts 10 minuutjes extra. Like de Leefstijlclub Facebook pagina, want daar plaatsen we alle berichten van deze revolutie. https://www.facebook.com/Leefstijlclub.

Inspireer anderen!

Je kan de poster op je eigen tijdlijn plaatsen van je social media met het bericht erbij: ‘Mijn persoonlijke leefstijl- en preventie revolutie doelstelling is ……………………….. en wat ik er voor ga doen is …………..…..! Wat is die van jou?’

Op naar een gezondere generatie!

John van Heel
Leefstijlclub – Healthy Lifestyle, Healthy Ageing