Hét moment voor een radicale transformatie naar een gezonder Nederland!

Hét moment voor een radicale transformatie naar een gezonder Nederland!

Gepubliceerd: 8 december 2020

Dat is de poll die vanuit ‘Alles is Gezondheid’ aan de partners werd gesteld. De eindstand is dat 61% aangeeft ‘Helemaal eens, ijzer smeden als het heet is’ en nog eens 30% stemt ‘Eens, maar wel graag stap voor stap’. De missie van Alles is Gezondheid is met zoveel mogelijk partners zich inzetten voor een Nederland met gezonde en gelukkige mensen.

Oproep aan VWS voor Leefstijlcampagne!

Er wordt veel over gesproken dat we een resolute aanpak missen in deze corona crisis. Niet een aanpak die voorkomt dat je corona krijgt, maar een aanpak die het risico verlaagt om ernstige complicaties te krijgen. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en biologisch stressonderzoek in het Erasmus MC in Rotterdam, noemde het bij Jinek ‘De ontbrekende coronamaatregelen’. Zij roept nu, samen met tientallen voorname medici, gezondheid wetenschappers en bestuurders van maatschappelijke organisaties, VWS ministers De Jonge, Van Ark en staatssecretaris Blokhuis op tot een stevige publiekscampagne over het belang van een gezonde leefstijl. Ook Ronald Wouters van NL Actief roept op tot meer aandacht voor leefstijl- en preventie en Eric Vandenabeele van Fitness.be roept op tot ‘Maatregelen die mensen motiveren en stimuleren’ en ‘geef ons maatregelen om angst in te ruilen voor meer weerbaarheid en immuniteit’.

Mensen adviseren zich beter te wapenen!

Inmiddels is bekend dat overgewicht en obesitas het risico op complicaties significant verhogen, maar weten we voldoende? Welke leefstijl aspecten versterken ons immuunsysteem? De overheid wordt door experts opgeroepen in preventie te investeren, “en terecht”, stelt John van Heel. “Het wordt tijd dat er een leefstijl- en preventie campagne komt, die parallel loopt aan de huidige coronamaatregelen. Een campagne die niet alleen adviseert over hoe het risico op corona te verkleinen, maar ook een campagne met interne of persoonlijke maatregelen, die zeker niet voorkomen dat we het krijgen, maar de kans op complicaties aanzienlijk kunnen verminderen. Bijkomende winst, we worden er gezonder van. In de brief vanuit de groep van Van Rossum aan VWS wordt duidelijk aangegeven: “Mensen adviseren zichzelf beter te wapenen door het immuunsysteem te versterken om de kans op ernstig verloop van COVID-19 te verkleinen” en “Binnen enkele weken is reeds versterking van het immuunsysteem mogelijk”.

Voldoende wetenschappelijk bewijs!

Er is al voldoende wetenschappelijke informatie beschikbaar; vanuit o.a. de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), de Gezondheidsraad leefstijlrichtlijnen, Voedingscentrum en Leefstijlgeneeskunde. Onderzoek vanuit Nieuwe Gezondheid in het Europese New Health project (www.new-health.eu) en ook de nationale preventie beweging (www.hoedoejedat.nu) reikt inzichten aan. Onderzoek onder de 'Blue Zone' gebieden toont al jaren aan dat er 20 tot 25 kwalitatieve levensjaren te winnen zijn voor de gemiddelde burger in de westerse wereld. We kunnen 7 tot 10 jaar langer leven dan gemiddeld, belangrijker, mensen in de blue zone gebieden hebben geen 19 jaar last van chronische aandoeningen aan het eind van hun leven, zoals wij dat gemiddeld genomen hebben, maar slechts 3 jaar. Een verschil van 16 jaar leed, plus 7 tot 10 extra levensjaren. Gezien de voorspelling van het RIVM, dat overgewicht en obesitas blijft toenemen tot meer dan 62% in 2040, moeten we er toch alles aan doen om dat tij te keren.

Nationale Leefstijlscan!

De vraag is, hoe zetten wij in Nederland die transformatie in gang? Dan gaat het met name over bewustwording van de invloeden en hoe dat zelfstandig aan te pakken. Vanuit Leefstijlclub (www.leefstijlclub.nl) in samenwerking met Nieuwe Gezondheid (www.nieuwe-gezondheid.nl), is een leefstijlscan ontwikkeld op basis van de Gezondheidsraad voeding- en beweegrichtlijn. Deze scan kan iedereen gratis doen op www.leefstijlclub.nl. Hierdoor krijgt men inzicht in welke leefstijlfacetten goed gaan, welke gemiddeld en welke de gezondheid verzwakken.

Een gezonder Nederland begint bij bewustwording over o.a. de mogelijkheden om naast de externe factoren tegen corona, ook te werken aan versterking van de interne weerstand tegen complicaties van corona en ter bevordering van de gezondheid algemeen. Niet eerder was het bewustzijn zo groot dat gezonder leven in deze periode wel eens het verschil kan zijn tussen leven en dood.

Weerstand optimalisatie programma

Leefstijlclub is i.s.m. Nieuwe Gezondheid (pledge houder van Alles is Gezondheid) en een groep experts bovendien gestart met het schrijven van het Weerstand Optimalisatie programma. Een vrij beschikbaar programma voor iedere burger. Iedereen die iemand begeleidt, coacht of behandelt kan het programma gratis ‘bij wijze van recept’ voorschrijven.

Vooralsnog zijn er 8 delen geformuleerd, het kan echter dat er nog delen bij gaan komen. Beschreven wordt o.a. de 4 pandemieën, ons immuunsysteem in het kort, welke vitaminen en mineralen versterken ons immuunsysteem en waar zitten ze in, onze weerstand opbouwen met antioxidanten, meer weerstand met de Schijf van 3 van bewegen, afremmen van sarcopenie, hogere weerstand met goede slaap, rust en mentale ontspanning en het optimaliseren van zelfredzaamheid en eigen regie.

De delen worden geplaatst op de blog van https://hoedoejedat.nu/blog en op de Facebook pagina van ‘Leefstijlclub’ en ‘Voeding als medicijn, hoe doe je dat?’.

Dit is het ‘recept’ voor iedere klant, patiënt, lid, cliënt!

De grote uitdaging voor dit programma is, om het onder de aandacht te krijgen van de mensen. Hierin spelen professionals zoals praktijk ondersteuners, huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, gewichtsconsulenten, leefstijlcoaches, WMO consulenten, buurtsportcoaches, trainers en personal trainers, sportcentra, gezondheidscentra, sportclubs, onderwijsinstellingen/leerkrachten, pedagogisch medewerkers, enz. enz., een super belangrijke rol. Zij kunnen het programma als een soort ‘weerstand versterking recept’ onder de aandacht brengen van de achterban en krijgen de mogelijkheid het programma gratis aan te bieden.

Oproep professionals

Ben je een professionals en wil je de Leefstijlscan en het programma aan je klanten, leden, patiënten, leerlingen of anders soort achterban gratis aanbieden, dan bieden we jouw/jullie organisatie de mogelijkheid om dit te doen vanuit een eigen beheer portaal via www.leefstijlclub.nl. Je kan dan zelf mensen invoeren en voor hun Leefstijlscan gratis activeren. Mail hiervoor ‘Professional portaal voor de Nationale Leefstijlscan’ inclusief naam organisatie, contact persoon, logo in jpg format, e-mail adres en woonplaats naar info@leefstijlclub.nl.

Voor meer informatie;
www.hoedoejedat.nu/blog
www.leefstijlclub.nl
www.nieuwe-gezondheid.nl

Projectleider: John van Heel
info@hoedoejedat.nu

Alles is Gezondheid LIVECAST
https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/alles-is-gezondheid-livecast-van-ego-naar-eco/